Preventivna zaštita

1. pregled i utvrđivanje stanja preventivne zaštite obuhvaća stanje predmeta, mikroklime i
zračenja
2. izrada prijedloga za poboljšanje preventivne zaštite u odnosu na utvrđeno stanje
3. izrada prijedloga opremanja čuvaonice
4. izrada prijedloga opremanja muzejskih predmeta za pohranu
5. izvedba prema prijedlozima

Opremanjem treba:
– zaštititi umjetnine od fizičkih oštećenja
– omogućiti indirektno rukovanje njima
– osigurati im potporu
– omogućiti papiru da se na prirodan način prilagođava promjenama uvjeta okoline
– poboljšati dostupnost umjetnina
– osigurati puferiranje kiselosti.

Za sve umjetnine na papiru treba osigurati neutralnu okolinu. Ako je nemaju, moraju
se nanovo opremiti.

A) Opremanje umjetnina na papiru:
– izrada podloge
– izrada prozora (paspartu)
– pričvršćivanje umjetnine na podlogu

B) Opremanje slika (ulje na platnu, slike na drvenoj podlozi, …):
– poleđinska zaštita

Nudimo:Leave a Reply