Oprema za pohranu

1. Nudimo opremu za pohranu za umjetnine na papiru i fotografije:

  • podloga + prozor (paspartu)
  • preklop (za pohranu vrijednih primjeraka)
Osnovna oprema za pohranu za umjetnine na papiru

Osnovna oprema za pohranu

Oprema s preklopom za pohranu umjetnine na papiru

Oprema s preklopom

Oprema za dvostrane umjetnine

Oprema s preklopom (verso)

Nudimo standardizirane formate  A1, A2, A3 i A4.  Za ostale molimo dogovor.

dimenzija kartona dimenzija otvora
A1 (60 x 84) 42 x 60 (za A2)
40 x 50
40 x 40
A2 (42 x 60) 30 x 42 (za A3)
22 x 32
20 x 20
A3 (30 x 42) 21 x 30 (za A4)
15 x 21 (fotografija)
15 x 15
A4 ( 21 x 30) 13 x 18 (fotografija)
10 x 15 (fotografija)
12 x 12

2. Nudimo mape od beskiselinskog kartona, ljepljene neutralnim ljepilom za pohranu (do šest) umjetnina na papiru različitih formata.

Mape od beskiselinskog kartona

Mape

Upotrebljavamo samo najbolje provjerene materijale:

  • Od papira i kartona samo one trajne (beskiselinske) muzejske, arhivske ili konzervatorske kvalitete.
  • Od traka samo one muzejske, arhivske ili konzervatorske kvalitete.

Provjerite i opremu za izlaganje muzejskih predmeta.