Jednostavna muzeologija

JEDNOSTAVNA MUZEOLOGIJA – MUZEOLOGIA SIMPLEX

jednostavna muzeologija
“Ispitano uvijek prethodi pitanju, a bez ispitanog ne može se ni najmanje pitati”
Nicolaus Cusanus

Publikacija je dostupna u elektroničkom obliku ovdje.

Autora Želimira Laszla možete kontaktirati na zlaszlo@conservum.com

 Leave a Reply